Κατεβάστε το σενάριο

Σπίτι μου σπιτάκι μου!

  • Δημιουργός: Ευαγγελία Τύμπα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Μέσα από δραστηριότητες που αφορούν την κατοικία θέλουμε τα παιδιά να εκφράσουν τη διαφορετικότητά τους, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν για ζητήματα σχετικά με τις βασικές ανάγκες και τους κανόνες υγιεινής διαβίωσης.
Αφού τα παιδιά γνωρίσουν την ποικιλία της «κατοικίας» των ζώων και των ανθρώπων, καταλήγουν σε διαπιστώσεις/συγκρίσεις σχετικές με τους λόγους για τους οποίους άνθρωποι και ζώα φτιάχνουν σπίτια/φωλιές. Παρουσιάζουν τη δική τους κατοικία με ποικίλους τρόπους και εκφράζουν τη σχέση τους με αυτή. Ευαισθητοποιούμε τα παιδιά ως προς τους κανόνες της υγιεινής διαβίωσης και τη βασική υποδομή που πρέπει να έχει ένα σπίτι (νερό, ρεύμα, τουαλέτα). Συζητάμε για τα προβλήματα της στέγης/κατοικίας που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο και γινόμαστε μέλη οργάνωσης που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Τέλος, προσεγγίζουμε το θέμα των αστέγων και οργανώνουμε δράσεις ενίσχυσής τους με τη συμβολή της σχολικής και της τοπικής κοινωνίας.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Αγωγή Υγείας
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Ευέλικτη ζώνη
↘ Διαπολιτισμική αγωγή
↘ Βιωματικές δράσεις
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση