Γρήγορη Αναζήτηση

ΚΕΓ

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Καραμαούνα 1 – Πλ. Σκρα
551 32 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
tel: (+30) 2313 331-500
fax: (+30) 2313 331-502
e-mail: centre@komvos.edu.gr