Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,95 MB]

Σπίτι μου σπιτάκι μου!

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Αφού τα παιδιά γνωρίσουν την ποικιλία της «κατοικίας» των ζώων και των ανθρώπων, καταλήγουν σε διαπιστώσεις/συγκρίσεις σχετικές με τους λόγους για τους οποίους άνθρωποι και ζώα φτιάχνουν σπίτια/φωλιές και στη συνέχεια παρουσιάζουν την κατοικία των ονείρων τους και την δημιουργούν στον Η/Υ. Με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού ευαισθητοποιούνται ως προς τους κανόνες της υγιεινής διαβίωσης και τη βασική υποδομή που πρέπει να έχει ένα σπίτι (νερό, ρεύμα, τουαλέτα). Συζητούν για τα προβλήματα της στέγης/κατοικίας που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας και σε όλον τον κόσμο και έρχονται σε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου τους. Τέλος, προσεγγίζουν το θέμα των αστέγων και αναζητούν περισσότερη ενημέρωση γι’ αυτούς.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Μουσική
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Ευέλικτη ζώνη
↘ Διαπολιτισμική αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)27/01/2014
Χρονολογία έως03/02/2014
Σχολική μονάδα

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων