Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΑ [5,41 MB]

Σπίτι μου, σπιτάκι μου

  • Δημιουργός: Μαρίνα Λάγουρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Αφού οι μαθητές γνώρισαν την ποικιλία της «κατοικίας» των ζώων και των ανθρώπων, κατέληξαν σε διαπιστώσεις και συγκρίσεις σχετικές με τους λόγους για τους οποίους άνθρωποι και ζώα φτιάχνουν σπίτια/φωλιές και στη συνέχεια σχεδίασαν στον Η/Υ το σπίτι όπως θα το ήθελαν. Χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό για την ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς τους κανόνες της υγιεινής διαβίωσης και τη βασική υποδομή που πρέπει να έχει ένα σπίτι (νερό, ρεύμα, τουαλέτα). Έγινε συζήτηση για τα προβλήματα της στέγης/κατοικίας που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας και σε όλον τον κόσμο και γνώρισαν τις κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν για τα προβλήματα αυτά. Τέλος, προσέγγισαν το θέμα των αστέγων, συζήτησαν και ενημερώθηκαν για τα προβλήματά τους και πρότειναν τρόπους βοήθειας.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Μουσική
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ευέλικτη ζώνη
↘ Διαπολιτισμική αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/02/2014
Χρονολογία έως07/03/2014
Σχολική μονάδα

Πρότυπo Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση