Κατεβάστε το σενάριο

Χαμογελώντας με τον Μποστ (πολυσημία, ομόηχα, παρώνυμα)

  • Δημιουργός: Αιμιλία Φουντούκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Μετά από μια σύντομη συζήτηση στην τάξη για τον τρόπο που αξιοποιούν τις λέξεις οι καλλιτέχνες που δημιουργούν χιουμοριστικά κείμενα, οι μαθητές γνωρίζουν έναν τέτοιο καλλιτέχνη του 20ου αιώνα, τον Μέντη Μποσταντζόγλου, παρακολουθώντας απόσπασμα από τηλεοπτικό αφιέρωμα. Στη συνέχεια χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν το φαινόμενο της πολυσημίας των λέξεων καθώς και τις ομόηχες και παρώνυμες λέξεις μέσα από έργα του Μποστ. Ακολούθως, συγκεντρώνουν από το περιβάλλον τους παραδείγματα πολυσημίας, ομόηχων και παρώνυμων και αξιοποιώντας τα κάθε ομάδα δημιουργεί αινίγματα και γρίφους για μια άλλη ομάδα ή της αναθέτει να συνθέσει ένα χιουμοριστικό κείμενο χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο υλικό. Οι ομάδες επεξεργάζονται τις δραστηριότητες που τους έχουν αναθέσει οι συμμαθητές τους και παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στην ολομέλεια.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Γλώσσα-γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου
↘ Ειρήνη-Πόλεμος
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων