Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [11,77 KB]

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [630,22 KB]

Χαμογελώντας με τον Μποστ (πολυσημία, ομόηχα, παρώνυμα)

  • Δημιουργός: Γεωργία Αντωνογιάννη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Αρχικά η διδάσκουσα έθεσε το ερώτημα στους μαθητές, αν έχουν ποτέ αναλογιστεί πως οι συγγραφείς αξιοποιούν τις λέξεις σε χιουμοριστικά κείμενα. Πολλοί αναφέρθηκαν στον χώρο της γελοιογραφίας, κάποιοι μίλησαν για την Ελένη του Ευριπίδη και κάποιοι θυμήθηκαν σκηνές από τηλεοπτικές σειρές (π.χ. σκηνές του σήριαλ Παρά πέντε). Κανένας μαθητής δε γνώριζε τον Μέντη Μποσταντζόγλου, γι’ αυτό και παρακολουθήσαμε απόσπασμα από τηλεοπτικό αφιέρωμα σ’ αυτόν. Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες και διερευνήσαμε το φαινόμενο της πολυσημίας των λέξεων καθώς και τις ομόηχες και παρώνυμες λέξεις μέσα από έργα του Μποστ. Ακολούθως, οι ομάδες συνέθεσαν ένα χιουμοριστικό κείμενο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο υλικό. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους παρουσιάστηκε στην ολομέλεια.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Γλώσσα-γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου
↘ Ειρήνη-Πόλεμος
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Γλωσσική ποικιλία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)16/04/2015
Χρονολογία έως28/04/2015
Σχολική μονάδα

2ο Γυμνάσιο Χαλάστρας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση