Κατεβάστε το σενάριο

Μια εφηβική, περιγραφική ματιά στην ένδυση και τη μόδα

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Γκούφας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται στην αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τόσο ως παιδαγωγικών μέσων όσο και ως μέσων πρακτικής γραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές σε ομάδες των τριών εμπλέκονται σε μια απαιτητική διερεύνηση, αποκωδικοποίηση, καταγραφή και παρουσίαση του θέματος της μόδας και της ένδυσης, που παρουσιάζεται στην ενότητα 3 και δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να τo συνδυάσει με την κριτική επεξεργασία του κειμενικού τύπου της περιγραφής και του ημερολογίου στην «πλατφόρμα» τόσο του Twitter όσο και του Facebook. Προσεγγίζεται ο κριτικός και ο ψηφιακός γραμματισμός από τη στιγμή που οι μαθητές έρχονται σε επαφή και συγκρίνουν παραδοσιακές και νέες μορφές κειμενικότητας με προφανείς συνέπειες για τις εγγράμματες ταυτότητές τους.

Η δομή του σεναρίου αφορά σε έξι στάδια: Ιδεοθύελλα σχετικά με το θέμα και ανάδειξη των πολλαπλών πτυχών του στη σύγχρονη ζωή. Ακολουθεί η επεξεργασία, αποκωδικοποίηση, ανάρτηση και σχολιασμός σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου της περιγραφής σε ψηφιακά κείμενα μόδας και ένδυσης. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διερευνήσει, να περιγράψει και να δομήσει τη δική της αλλά και μια εναλλακτική οπτική γωνία για ένα άτομο με αναγνωρισιμότητα. Τέλος, από κάθε μέλος χωριστά των ομάδων ζητείται να συνεισφέρει με ένα tweet στη δημιουργία του ημερολογίου μιας ανορεξικής έφηβης. Η θεωρία του βιβλίου δε δίνεται στους μαθητές αλλά επιδιώκεται να κατακτηθεί μέσα από τη διερεύνηση και τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της δουλειάς τους.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Η περιγραφή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Σχολική ζωή
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Πολυσημία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γραφή
↘ Συντομογραφίες
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση