Κατεβάστε το σενάριο

Εικόνες από τη ζωή ενός ξενιτεμένου

 • Δημιουργός: Αλεξάνδρα Γερακίνη

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μαθητές το βίωμα της ξενιτιάς μέσα από λογοτεχνικές απεικονίσεις ανθρώπων που έχουν ξενιτευτεί. Οι μαθητές μέσα από την επαφή τους με τα λογοτεχνικά κείμενα κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία αντιμετωπίζει το φαινόμενο της ξενιτιάς, το οποίο είναι αποτέλεσμα ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών. Οι μαθητές, επίσης, μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου έρχονται σε επαφή με τα προβλήματα που βιώνουν οι ξενιτεμένοι και τα συναισθήματα που νιώθουν. Το σενάριο σχεδιάστηκε με την προσδοκία οι μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους ξενιτεμένους και να συνειδητοποιήσουν ότι οι ρόλοι μπορεί πολύ εύκολα να αντιστραφούν.

Διδακτική Ενότητα→ Α Γυμνασίου
↘ Η αποδημία, Ο καημός της ξενιτιάς, Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα, Τα μικρασιατικά, Οι πρόσφυγες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Μυθιστόρημα
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Δημοτικά τραγούδια
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
↘ Σχήματα λόγου
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)04/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

 • Βηλαράς, Ιωάννης. Το πουλάκι.
 • Βιζυηνός, Γεώργιος. Ο αποχωρισμός.
 • Δημοτικό τραγούδι. Θέλω να πα στην ξενιτιά.
 • Κλιάφα, Μαρούλα. Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς.
 • Κρυστάλλης Κώστας. Τραγούδι της ξενιτιάς.
 • Σαραντίτη, Ελένη. [Όπως τα βλέπει κανείς].