Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

 • Eikones xenitias_sinodeftiko [34,31 MB]

Τεκμήρια

 • Εικόνες ξενιτεμένου_τεκμήρια [4,01 MB]

Εικόνες από τη ζωή ενός ξενιτεμένου

 • Δημιουργός: Μαρία Τολυμένου

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η εφαρμογή διατήρησε σε μεγάλο βαθμό την πορεία του σεναρίου, όπως ορίζεται και από τη δημιουργό του:

"Το σενάριο ασχολείται με την κατανόηση του βιώματος της ξενιτιάς και τη γνωριμία των μαθητών με εικόνες ανθρώπων που έχουν ξενιτευτεί. Οι μαθητές, μέσα από την επαφή τους με τα λογοτεχνικά κείμενα, κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία αντιμετωπίζει το φαινόμενο της ξενιτιάς το οποίο είναι αποτέλεσμα ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών. Οι μαθητές, επίσης, μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου έρχονται σε επαφή με τα προβλήματα που βιώνουν οι ξενιτεμένοι και τα συναισθήματα που νιώθουν. Το σενάριο σχεδιάστηκε με την προσδοκία οι μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους ξενιτεμένους και να συνειδητοποιήσουν ότι οι ρόλοι μπορεί πολύ εύκολα να αντιστραφούν".

Οι διαφοροποιήσεις σχετίζονται με την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού μόνο κειμένου από κάθε ομάδα και όχι δύο, όπως οριζόταν στο συνταγμένο σενάριο.

Διδακτική Ενότητα→ Β Γυμνασίου
↘ Η αποδημία, Ο καημός της ξενιτιάς, Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα, Τα μικρασιατικά, Οι πρόσφυγες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/02/2014
Χρονολογία έως08/04/2014
Σχολική μονάδα

3ο Γυμνάσιο Νίκαιας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

 • Βηλαράς, Ιωάννης. Πουλάκι.
 • Κλιάφα, Μαρούλα. Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς.
 • Κρυστάλλης, Κώστας. Τραγούδι της ξενιτιάς.
 • Σαραντίτη, Ελένη. [Όπως τα βλέπει κανείς].