Κατεβάστε το σενάριο

Μια βόλτα στην πόλη

  • Δημιουργός: Ελένη Γούλα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο αξιοποιεί την προβλεπόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη της τάξης και επιχειρεί να τη συνδυάσει με τη διδασκόμενη ύλη (όπως προτείνει το Πρόγραμμα Σπουδών για την Νεοελληνική Γλώσσα της Α΄ Λυκείου, παράγραφος ιστ). Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο και προετοιμάζει την εκπαιδευτική εξόρμηση εκτός τάξης. Έτσι επιχειρείται να έρθει η τάξη σε επαφή με τον χώρο του μουσείου όχι βολτάροντας άσκοπα, αλλά στοχεύοντας να αναζητήσει στοιχεία που θα ήθελε να παρατηρήσει από κοντά και να αναζητήσει συγκινήσεις που θρυλείται ότι κρύβουν τα μουσεία. Επίσης, όσον αφορά στην καλλιέργεια των μαθητικών ταυτοτήτων, αναζητείται μια βιωματική επαφή με τους ιστορικούς χώρους της πόλης που σχετίζονται με το άμεσο παρελθόν, ο αντίκτυπος του οποίου επηρεάζει την εποχή μας. Στα τελικά κείμενα που θα παραγάγουν οι μαθητές μετά την επίσκεψη, θα καλούνται να αποδώσουν τη δική τους προσωπική ματιά και να αποτιμήσουν το παρελθόν κρατώντας κριτική στάση απέναντί του.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Η περιγραφή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Ρεύματα-σχολές
↘ Κλασικισμός
↘ Ρεαλισμός
↘ Μοντερνισμός
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Το σενάριο απαιτεί 4 διδακτικές ώρες στον σχολικό χώρο και μια εκπαιδευτική επίσκεψη εκτός σχολείου.

Χρονολογία (από)10/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση