Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [23,61 MB]

Μια βόλτα στην πόλη

  • Δημιουργός: Ελένη Γούλα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο αξιοποίησε την προβλεπόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη της τάξης και επιχείρησε να τη συνδυάσει με την διδασκόμενη ύλη, (όπως προτείνει το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα της Α΄ Λυκείου, παράγραφος ιστ΄). Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση, οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο και προετοίμασαν την εκπαιδευτική εξόρμηση εκτός του σχολικού χώρου. Έτσι επιχειρήθηκε να έρθει η τάξη σε επαφή με τον χώρο του μουσείου, όχι βολτάροντας άσκοπα αλλά στοχεύοντας να αναζητήσει στοιχεία, τα οποία θα ήθελε να παρατηρήσει από κοντά και να αναζητήσει συγκινήσεις, που θρυλείται ότι κρύβουν τα μουσεία. Επίσης, όσον αφορά στην καλλιέργεια των μαθητικών ταυτοτήτων, αναζητήθηκε μια βιωματική επαφή με τους ιστορικούς χώρους της πόλης, που σχετίζονται με το άμεσο παρελθόν, ο αντίκτυπος του οποίου επηρεάζει την εποχή μας. Στα τελικά κείμενα που παρήγαγαν οι μαθητές μετά την επίσκεψη, κλήθηκαν να αποδώσουν τη δική τους προσωπική ματιά και να αποτιμήσουν το παρελθόν κρατώντας κριτική στάση απέναντί του.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Η περιγραφή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ιστορικά
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/12/2013
Χρονολογία έως23/12/2013
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές