Κατεβάστε το σενάριο

Μια βόλτα στην πόλη

  • Δημιουργός: Δέσποινα Παπαστάθη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Σύμφωνα με τη συντάκτρια, το σενάριο αξιοποιεί την προβλεπόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη της τάξης και επιχειρεί να τη συνδυάσει με τη διδασκόμενη ύλη, (όπως προτείνει το Πρόγραμμα Σπουδών για την Νεοελληνική Γλώσσα της Α΄ Λυκείου, παράγραφος ιστ΄). Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο και προετοιμάζει την εκπαιδευτική εξόρμηση εκτός τάξης. Έτσι επιχειρείται να έρθει η τάξη σε επαφή με τον χώρο του μουσείου όχι βολτάροντας άσκοπα, αλλά στοχεύοντας να αναζητήσει στοιχεία που θα ήθελε να παρατηρήσει από κοντά και να αναζητήσει συγκινήσεις που θρυλείται ότι κρύβουν τα μουσεία. Επίσης, όσον αφορά στην καλλιέργεια των μαθητικών ταυτοτήτων αναζητείται μια βιωματική επαφή με τους ιστορικούς χώρους της πόλης που σχετίζονται με το άμεσο παρελθόν, ο αντίκτυπος του οποίου επηρεάζει την εποχή μας. Στα τελικά κείμενα που θα παράγουν οι μαθητές μετά την επίσκεψη, θα καλούνται να αποδώσουν τη δική τους προσωπική ματιά και να αποτιμήσουν το παρελθόν κρατώντας κριτική στάση απέναντί του.

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Η περιγραφή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/03/2015
Χρονολογία έως09/03/2015
Σχολική μονάδα

8o Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση