Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [876,71 KB]

Ο Παπαδιαμάντης και το Διαδίκτυο

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η παρούσα εφαρμογή πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς 2013-2014 στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου. Το θέμα του συνταγμένου σεναρίου ήταν η μελέτη του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη συνδρομή του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές επισκέφθηκαν τον ιστοχώρο της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών, o οποίος έχει ως στόχο την προαγωγή της μελέτης του έργου του Αλ. Παπαδιαμάντη, και χωρισμένοι σε ομάδες με καθορισμένο ερευνητικό πεδίο, ασχολήθηκαν με τον εντοπισμό χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του τρόπου γραφής του. Στη συνέχεια, επεξεργαζόμενοι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και με την αξιοποίηση του διαδικτυακού εργαλείου κατασκευής ιστοσελίδων Weebly, οι μαθητές δημιούργησαν μια ιστοσελίδα για τον συγγραφέα.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Διήγημα
↘ Ρεύματα-σχολές
↘ Νατουραλισμός-ηθογραφία
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Γενιά του 1880
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)24/10/2013
Χρονολογία έως22/11/2013
Σχολική μονάδα

2ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Πατέρα στο σπίτι.