Κατεβάστε το σενάριο

Ο Παπαδιαμάντης και το Διαδίκτυο

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το θέμα του σεναρίου είναι η μελέτη του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με την αξιοποίηση του διαδικτύου. Οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, θα επισκεφθούν έναν συγκεκριμένο ιστοχώρο ο οποίος έχει δημιουργηθεί για να προάγει τη μελέτη του έργου του εν λόγω συγγραφέα, θα συλλέξουν στοιχεία για τον ίδιο από το παρεχόμενο υλικό και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τρόπου γραφής του. Στη συνέχεια, με κριτική επεξεργασία των στοιχείων αυτών και με τη χρήση ενός διαδικτυακού εργαλείου κατασκευής ιστοσελίδων (ή ιστολογίων), οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα (ή ιστολόγιο) για τον συγγραφέα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του έργου του και της γραφής του. Ο πληθυσμός στόχος στον οποίο θα απευθύνεται η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι κυρίως οι συνομήλικοι των μαθητών, οπότε θα ληφθεί ανάλογη μέριμνα για τον σχεδιασμό και το ύφος του υπό δημιουργία διαδικτυακού αυτού τόπου.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Διήγημα
↘ Ρεύματα-σχολές
↘ Νατουραλισμός-ηθογραφία
↘ Ρεαλισμός
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Γενιά του 1880
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)05/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Πατέρα στο σπίτι.