Κατεβάστε το σενάριο

Ρέθεμνος, μια μικρή πολιτεία.

  • Δημιουργός: Καλλιόπη Κωτσάκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις: α) πριν την ανάγνωση, μία διδακτική ώρα, β) ανάγνωση, έξι διδακτικές ώρες, γ) μετά την ανάγνωση, μία διδακτική ώρα. Στην Α΄ φάση, πριν την ανάγνωση, γνωστοποιούμε στους μαθητές πως θα διαβάσουμε λογοτεχνικά κείμενα που αναδεικνύουν το Ρέθυμνο ως λογοτεχνική πόλη. Το χρονικό μιας πολιτείας του Π. Πρεβελάκη και τα Ποιήματα (Τα τραγούδια του παλιού Ρέθεμνου) του Γ. Καλομενόπουλου είναι τα λογοτεχνικά κείμενα που με την ανάγνωσή τους θα γνωρίσουμε την πόλη της λογοτεχνίας/τη λογοτεχνία της πόλης. Στη Β΄ φάση, αυτήν της ανάγνωσης, για έξι διδακτικές ώρες διαβάζουμε για τον τόπο, τον χρόνο και τους πολίτες της πολιτείας του Ρεθύμνου. Μέσα από τη νοσταλγική προοπτική του Π. Πρεβελάκη και τον λυρισμό του Γ. Καλομενόπουλου, παρουσιάζεται η πορεία της πολιτείας σε ένα χρονικό διάστημα που τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Στην Γ΄ φάση, μετά την ανάγνωση, για μία διδακτική ώρα αναδεικνύουμε το συριανό τρικάταρτο καράβι ως σύμβολο μιας πόλης, που υφίσταται τη μοιραία φθορά ενώ παράλληλα η πόλη δεν προσπερνά τη σύγχρονη ζωή.

Η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ο συνδυασμός διδακτικών μεθόδων και θεατρικής τεχνικής, οι ομαδικές (κυρίως) αλλά και οι ατομικές δραστηριότητες συντείνουν στην ανάδειξη της πολιτείας του Ρεθύμνου ως πόλης της λογοτεχνίας.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

  • Καλομενόπουλος, Γιώργης. Τα Ψηλορείτικα, Τα τραγούδια του παλιού Ρέθεμνου, Κρητικές αύρες.
  • Νενεδάκης, Ανδρέας. Ρέθεμνος: τριάντα αιώνες πολιτεία.
  • Πρεβελάκης, Παντελής. Το χρονικό μιας Πολιτείας.