Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

 • fellachidou_rethemnos_tek. [26,44 MB]

Ρέθεμνος, μια μικρή πολιτεία

 • Δημιουργός: Σοφία Φελλαχίδου

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο αναπτύχθηκε σε τρεις φάσεις: πριν την ανάγνωση (Α΄ φάση, μία διδακτική ώρα), κατά την ανάγνωση (Β΄ φάση, έξι διδακτικές ώρες) και μετά την ανάγνωση (Γ΄ φάση, μία διδακτική ώρα). Στη φάση πριν την ανάγνωση ενημέρωσα τους μαθητές πως θα διαβάζαμε λογοτεχνικά κείμενα που αναδεικνύουν την Καβάλα ως λογοτεχνική πόλη. Τα λογοτεχνικά κείμενα μέσα από τα οποία γνωρίσαμε την πόλη της λογοτεχνίας είναι αποσπάσματα από τα έργα Οι εξοχές των νεκρών και Μανία Πόλεως του Κοσμά Χαρπαντίδη, καθώς και τα ποιήματα του Πρόδρομου Μάρκογλου «Το σπίτι» και «Πρόσφυγες», και τέλος, τo ποίημα «Νέον» του Χάρη Μιχαλόπουλου.

Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, για έξι διδακτικές ώρες, διαβάσαμε για τον τόπο, τον χρόνο και τους πολίτες της πόλης της Καβάλας, όπως παρουσιάζεται στα παραπάνω λογοτεχνικά κείμενα. Μέσα από τη νοσταλγική προοπτική και τον λυρισμό των λογοτεχνών, παρουσιάζεται η εικόνα της πολιτείας κατά τις αρχές του 20ού αιώνα. Στη Γ΄ φάση, οι μαθητές δημιούργησαν κείμενα, απλά ή πολυτροπικά, με θέμα την αλλαγή της πόλης ή την αστικοποίηση, και εξέφρασαν την προσωπική τους άποψη.

Η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ο συνδυασμός διδακτικών μεθόδων και θεατρικής τεχνικής, οι ομαδικές (κυρίως), αλλά και οι ατομικές δραστηριότητες, συνέτειναν στην ανάδειξη της Καβάλας ως πόλης της λογοτεχνίας.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
↘ Σχήματα λόγου
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Μουσική-τραγούδι
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2/3/2015
Χρονολογία έως26/3/2015
Σχολική μονάδα

Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου Καβάλας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

 • Άγρας,Τέλος. Αμάξι στη βροχή.
 • Μάρκογλου, Πρόδρομος. Πρόσφυγες.
 • Μάρκογλου, Πρόδρομος. Το σπίτι.
 • Μιχαλόπουλος. Χάρης. Νέον.
 • Σεφέρης, Γιώργος. Πάνω σ' ένα ξένο στίχο.
 • Χαρπαντίδης, Κοσμάς. Η Βέρα του ποιητή.
 • Χαρπαντίδης, Κοσμάς. Μανία Πόλεως.
 • Χαρπαντίδης, Κοσμάς. Χαλασμένες γειτονιές.