Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [3,03 MB]

Ρέθεμνος, μια μικρή πολιτεία

  • Δημιουργός: Βαρβάρα Ρούσσου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Όπως προτεινόταν και στο αρχικό σενάριο, η εφαρμογή έγινε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η προαναγνωστική, κατά την οποία οι μαθητές προετοιμάστηκαν για το σενάριο και γνώρισαν την πόλη του Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα ήρθαν σε επαφή με το βιβλίο του Π. Πρεβελάκη. Πριν όμως από τη φάση αυτή, προηγήθηκε η γνωριμία με το βιβλίο: ανακοινώθηκε στους μαθητές η εφαρμογή του σεναρίου, δόθηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας για τον Π. Πρεβελάκη και συστήθηκε στους μαθητές η ανάγνωση τουλάχιστον του πρώτου μέρους του βιβλίου (σ. 11-75). Ανάμεσα σε αυτήν τη σύντομη ενημέρωση και την πρώτη φάση μεσολάβησε μία εβδομάδα, ούτως ώστε η τάξη να έχει τον χρόνο να επεξεργαστεί το κείμενο.

Στη δεύτερη φάση έγινε η επεξεργασία του βιβλίου Το χρονικό μιας πολιτείας, καθώς και η γνωριμία με την πόλη του Ρεθύμνου, μέσω του κειμένου αυτού. Η τρίτη φάση έκλεισε με εκπαιδευτική εκδρομή στο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές φωτογράφισαν τα σημεία-μνημεία τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο, εντόπισαν εκείνα που δεν υπάρχουν σήμερα ή έχουν αλλάξει ονομασία και συγκέντρωσαν το οπτικό υλικό για τον ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό τους. Η επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού έγινε με λογισμικά όπως το Photo Collage, το Microsoft Autocollage, το Picasa και το FlipSnack. Επίσης, έγινε συζήτηση με τη συντάκτρια του σεναρίου. Μετά από την εκδρομή αυτή, ακολούθησε η ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων.

Η δυνατότητα πρόσβασης στην έντυπη έκδοση καλύφθηκε με τη χρήση ενός αντιτύπου από την προσωπική βιβλιοθήκη της εκπαιδευτικού και με δανεισμό δύο αντιτύπων από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου για τους μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι.

Από την εφαρμογή του σεναρίου θεωρήθηκε σκόπιμο να εξαιρεθεί η μελέτη της ποιητικής συλλογής του Γιώργη Καλομενόπουλου, Ποιήματα, η οποία αναφέρεται στην πόλη του Ρεθύμνου. Αυτό έγινε αφενός για λόγους οικονομίας χρόνου και αφετέρου, επειδή η συγκεκριμένη τάξη δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πεζογραφία και εστίασε την προσοχή της στο βιβλίο του Πρεβελάκη. Εξάλλου, οι γλωσσικές δυσκολίες του βιβλίου, όπως και η ανάγκη συζήτησης και επεξηγήσεων, απαιτούσαν την επικέντρωση σε αυτό. Συμπληρωματικά οι μαθητές μελέτησαν τουριστικούς οδηγούς σχετικούς με το Ρέθυμνο.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
↘ Σχήματα λόγου
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2015/3/4
Χρονολογία έως2015/4/3
Σχολική μονάδα

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Πρεβελάκης, Παντελής. Το χρονικό μιας Πολιτείας.