Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [4,27 MB]

Η παράσταση αρχίζει!

  • Δημιουργός: Ελένη Αναγνώστου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο αποσκοπούσε στη γνωριμία των μαθητών με το θέατρο και ειδικότερα με τη δομή του θεατρικού κειμένου και τους συντελεστές που απαιτούνται για το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης και είχε ως τελικό προϊόν την παράσταση επιλεγμένων σκηνών ενός θεατρικού έργου. Επίσης, στόχευε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής νέων κειμενικών ειδών, όπως αφίσα, πρόγραμμα θεατρικής παράστασης, πρόσκληση σε θεατρική παράσταση, διαφημιστικό βίντεο, αλλά και δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής· οι μαθητές κλήθηκαν μετά την ανάγνωση του θεατρικού έργου να κρατούν ημερολόγιο με τις εμπειρίες τους από την εμπλοκή τους στη διαδικασία του ανεβάσματος της θεατρικής παράστασης, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που ανέλαβαν (σκηνοθέτες, ηθοποιοί κλπ.). Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και παρουσίασαν τις εργασίες στους συμμαθητές τους.

Διδακτική Ενότητα→ Β Γυμνασίου
↘ Θέατρο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Θεατρικό έργο
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Θεατρική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)4/12/2014
Χρονολογία έως22/1/2015
Σχολική μονάδα

4ο Γυμνάσιο Ρόδου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ

Κείμενα

Ξενόπουλος, Γρηγόριος. Θέατρο: Μαριτάνα, Ο Ποπολάρος, Θείος Όνειρος.