Κατεβάστε το σενάριο

Η παράσταση αρχίζει!

  • Δημιουργός: Στυλιανή Νάκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών με το θέατρο και ειδικότερα με τη δομή του θεατρικού κειμένου και τους συντελεστές που απαιτούνται για το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης και έχει ως τελικό προϊόν τη δραματοποίηση σκηνών ενός θεατρικού έργου. Επίσης, στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής στους μαθητές, οι οποίοι μετά την ανάγνωση του θεατρικού έργου καλούνται να κρατούν ημερολόγιο, στο οποίο θα καταθέτουν τις εμπειρίες τους από την εμπλοκή τους στη διαδικασία του ανεβάσματος της θεατρικής παράστασης, ανάλογα με τον «ρόλο» που έχουν αναλάβει (σκηνοθέτες, ηθοποιοί κλπ.). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και παρουσιάζουν τις εργασίες στους συμμαθητές τους.

Διδακτική Ενότητα→ Β Γυμνασίου
↘ Θέατρο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Θεατρικό έργο
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)05/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ

Κείμενα

Ξενόπουλος, Γρηγόριος. Θέατρο: Μαριτάνα, Ο Ποπολάρος, Θείος Όνειρος.