Κατεβάστε το σενάριο

Ήμουν κι εγώ εκεί

 • Δημιουργός: Μαρίνα Αρετάκη

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Ναι
 • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο κινείται ανάμεσα στη Λογοτεχνία και την Ιστορία και αποτελεί εμβάθυνση της διδασκαλίας της ελληνικής επανάστασης του 1821 από το βιβλίο της Ιστορίας και μία πρόταση για τη διδασκαλία των απομνημονευμάτων από το βιβλίο της Λογοτεχνίας. Το λογοτεχνικό αυτό είδος είναι και το νήμα που συνδέει τα δύο γνωστικά αντικείμενα, όπως φανερώνει και ο τίτλος του σεναρίου: «Ήμουν κι εγώ εκεί».

Σε όλες τις φάσεις η τάξη βρίσκεται στο εργαστήριο της Πληροφορικής και ολοκληρώνει τις διαφορετικές δραστηριότητες: εντοπισμός λογοτεχνικών κειμένων με θέμα την επανάσταση, διεύρυνση του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας με τη χρήση υπερσυνδέσμων, έρευνα και χρήση της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ανέμη, ανάγνωση απομνημονευμάτων που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή, μελέτη των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη και διερεύνηση της λογοτεχνικότητάς τους, δημιουργική γραφή (παραγωγή μιας πρωτοπρόσωπης αφήγησης που περιέχει ιστορικά στοιχεία).

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Απομνημόνευμα-χρονογράφημα-χρονικό-(αυτό)βιογραφία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Ιστορία
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

 • Ζουργός, Ισίδωρος. Η αηδονόπιτα.
 • Κασομούλης, Νικόλαος. Στρατιωτικά ενθυμήματα.
 • Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος. Ο λόγος στη Πνύκα.
 • Μακρυγιάννης, Γιάννης. Απομνημονεύματα.
 • Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ελισάβετ. Αυτοβιογραφία.
 • Σεφέρης, Γιώργος. Ομιλία στη Στοκχόλμη.