Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [1,37 MB]

Ήμουν κι εγώ εκεί

  • Δημιουργός: Μέλπα Μαυριδή

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο κινείται ανάμεσα στη Λογοτεχνία και την Ιστορία και συνιστά εμβάθυνση της διδασκαλίας της ελληνικής επανάστασης του 1821 από το βιβλίο της Ιστορίας και μία πρόταση για τη διδασκαλία των απομνημονευμάτων από το βιβλίο της Λογοτεχνίας. Το λογοτεχνικό είδος των απομνημονευμάτων είναι και το νήμα που συνδέει τα δύο γνωστικά αντικείμενα, όπως φανερώνει και ο τίτλος του σεναρίου «Ήμουν κι εγώ εκεί».

Τις περισσότερες ώρες η τάξη βρισκόταν στο εργαστήριο πληροφορικής και ολοκλήρωσε εκεί τις διαφορετικές δραστηριότητες: διεύρυνση του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας με τη χρήση υπερσυνδέσμων, έρευνα και χρήση της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ανέμη, ανάγνωση απομνημονευμάτων που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή, μελέτη των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη και διερεύνηση της λογοτεχνικότητάς τους, δημιουργική γραφή (παραγωγή μιας πρωτοπρόσωπης αφήγησης που περιέχει ιστορικά στοιχεία).

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Απομνημόνευμα-χρονογράφημα-χρονικό-(αυτό)βιογραφία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Ιστορία
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Σχολικές γιορτές
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)21/11/2014
Χρονολογία έως16/01/2015
Σχολική μονάδα

7ο Γυμνάσιο Ρόδου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

  • Ζουργός, Ισίδωρος. Η αηδονόπιτα
  • Μακρυγιάννης, Ιωάννης. Απομνημονεύματα
  • Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ελισάβετ. Αυτοβιογραφία