Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

 • Αρχείο 1 [255,1 KB]

Ήμουν κι εγώ εκεί

 • Δημιουργός: Μαρίνα Αρετάκη

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Ναι
 • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο κινείται ανάμεσα στη Λογοτεχνία και την Ιστορία και συνιστά εμβάθυνση της διδασκαλίας της ελληνικής επανάστασης του 1821 από το βιβλίο της Ιστορίας και μία πρόταση για τη διδασκαλία των απομνημονευμάτων από το βιβλίο της Λογοτεχνίας. Το λογοτεχνικό αυτό είδος είναι και το νήμα που συνδέει τα δύο γνωστικά αντικείμενα, όπως φανερώνει και ο τίτλος του σεναρίου «Ήμουν κι εγώ εκεί».

Η τάξη χρησιμοποίησε το εργαστήριο πληροφορικής στη Β΄ και Γ΄ φάση και ολοκλήρωσε τις διαφορετικές δραστηριότητες όπως τον εντοπισμό λογοτεχνικών κειμένων με θέμα την επανάσταση, την έρευνα και χρήση της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ανέμη, την ανάγνωση απομνημονευμάτων που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή, τη μελέτη των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη και τη διερεύνηση της λογοτεχνικότητάς τους, την παραγωγή μιας πρωτοπρόσωπης αφήγησης που περιέχει ιστορικά στοιχεία στο πλαίσιο άσκησης δημιουργικής γραφής.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Απομνημόνευμα-χρονογράφημα-χρονικό-(αυτό)βιογραφία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Ιστορία
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2014/01/14
Χρονολογία έως2014/03/14
Σχολική μονάδα

5ο Γυμνάσιο Χανίων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

 • Μακρυγιάννης, Γιάννης. [Είμαστε εις το “εμείς”]. Απομνημονεύματα.
 • Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ελισάβετ. Αυτοβιογραφία.
 • Ζουργός, Ισίδωρος. Η αηδονόπιτα.
 • Κασομούλης, Νικόλαος. Στρατιωτικά ενθυμήματα.
 • Σεφέρης, Γιώργος. Ομιλία στη Στοκχόλμη.