Κατεβάστε το σενάριο

Έμφυλα στερεότυπα στον Γιούγκερμαν του Μ. Καραγάτση

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το θέμα του παρόντος διαθεματικού σεναρίου είναι η μελέτη των έμφυλων στερεοτύπων με σημείο αναφοράς τον Γιούγκερμαν, ένα από τα μυθιστορήματα του Μ. Καραγάτση. Οι μαθητές με αφορμή τα αποσπάσματα του εν λόγω μυθιστορήματος που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο ξεκινούν την προσέγγιση ευρύτερων τμημάτων του έργου υπό το πρίσμα των έμφυλων στερεοτύπων που αυτό αναδεικνύει.

Συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα εργασίας αναλαμβάνει να μελετήσει έναν ήρωα αντρικού ή γυναικείου φύλου του συγκεκριμένου έργου και να τον παρουσιάσει στους υπόλοιπους μαθητές της τάξης. Στη συνέχεια με αφετηρία τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και με επιπρόσθετη μελέτη θεωρητικών κειμένων για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων (με τη συνδρομή του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας του σεναρίου), οι μαθητές επιχειρούν να εξάγουν γενικά συμπεράσματα για την ταυτότητα των φύλων κατά την εποχή του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα. Τέλος, με τη συνδρομή του καθηγητή της Πληροφορικής (πάλι στο πλαίσιο της διαθεματικότητας του σεναρίου) οι μαθητές δημιουργούν το προφίλ του προσώπου/ήρωα που μελέτησαν στο Facebook και μαθαίνουν πώς να συνθέτουν ένα κολάζ/αφίσα, όπου προσπαθούν να αποτυπώσουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε φύλου.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Μυθιστόρημα
↘ Ρεύματα-σχολές
↘ Νατουραλισμός-ηθογραφία
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Γενιά του 1930
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Νεοελληνική Γλώσσα
→ Πληροφορική
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Καραγάτσης, Μ. Γιούγκερμαν.