Κατεβάστε το σενάριο

Κόσμος πολύχρωμος, ποικιλόμορφος και πολύτροπος

  • Δημιουργός: Σταυρούλα Τεντόμα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Με το παρόν σενάριο επιδιώκουμε να αποκτήσουν οι μαθητές βιωματικά δεξιότητες ανάγνωσης/ερμηνείας ποιητικών κειμένων μέσα από μία πολυτροπική προσέγγιση η οποία στηρίζεται στο χρώμα ως διαφορετικό σημειωτικό τρόπο (Kress & Van Leeuwen 2001: 58-59). Επιλέγουμε κείμενα ποιητικά στα οποία υπάρχει χρώμα σε αρκετές λέξεις (κυριολεκτικό ή μετωνυμικό) και τα οποία προσφέρονται, για να ανακαλύψουν οι μαθητές της Α΄ ομαδοσυνεργατικά ότι ο ποιητής ζωγραφίζει τον κόσμο με λέξεις.

Για την εμπέδωση των γνώσεών τους προτείνουμε μία ευχάριστη άσκηση στο εργαστήριο της Πληροφορικής με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου σε συνεργασία με τον/την εικαστικό. Στοχεύουμε να προσδώσουν οι μαθητές πολυτροπικό χαρακτήρα στα ποιητικά κείμενα μετασχηματίζοντας σε ψηφιδωτό τις λέξεις οι οποίες δηλώνουν χρώμα. Για τον σκοπό αυτό η δραστηριότητα συνεπικουρείται και από το μάθημα των Εικαστικών από όπου αξιοποιούμε γνώσεις σχετικά με το χρώμα και τα ψηφιδωτά.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)3/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

  • Γκόνης, Θοδωρής. Η φρεγάδα.
  • Δημοτικό. Κόκκινo αχείλι εφίλησα.
  • Ελύτης, Οδυσσέας. Η ποδηλάτισσα.
  • Ελύτης, Οδυσσέας. Κάτω στης μαργαρίτας το αλωνάκι.
  • Μαυρίκιος, Δημήτρης. Κίτρινο.