Κατεβάστε το σενάριο

«...πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους»

  • Δημιουργός: Σταυρούλα Τεντόμα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Με το παρόν εισαγωγικό σενάριο επιδιώκεται να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι τα κείμενα συνομιλούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό επιλέγονται μία κινηματογραφική ταινία (τύπου animation) και μία παραλογή, τα οποία προτείνεται να προσεγγίσουν οι μαθητές/τριες μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.

Κατόπιν ακολουθεί μία δραστηριότητα ελεύθερης επεξεργασίας των κειμένων και επανεγγραφής τους σε αφηγηματικό κείμενο (οι μαθητές έχουν αποκομίσει γνώσεις για την αφήγηση από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου και από τα αφηγηματικά κείμενα των σχολικών Ανθολογίων Α΄ και Β΄ Γυμνασίου). Επιζητείται να μάθουν βιωματικά πώς επηρεάζεται ο αναγνώστης από το κείμενο, πώς επηρεάζονται οι συναναγνώστες αλλά και πώς διαμορφώνεται ένα κείμενο μετά τις πολλαπλές αναγνώσεις.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)8/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

Παραλογή.Του νεκρού αδελφού.