Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • οι απεθαμένοι [506,33 KB]

«...πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους»

  • Δημιουργός: Σταυρούλα Τεντόμα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με την παρούσα εφαρμογή καταβλήθηκε προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι τα κείμενα συνομιλούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτόν επιλέχθηκε, σύμφωνα με το αρχικό σενάριο, μία κινηματογραφική ταινία (τύπου animation) και μία παραλογή, τα οποία προσέγγισαν οι μαθητές/τριες μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Κατόπιν, ακολούθησε μία δραστηριότητα ελεύθερης επεξεργασίας των κειμένων και επανεγγραφής τους σε αφηγηματικό κείμενο για να μάθουν βιωματικά πώς επηρεάζεται ο αναγνώστης από το κείμενο, πώς επηρεάζονται οι συναναγνώστες σε μία ομάδα/κοινότητα αλλά και πώς διαμορφώνεται ένα κείμενο μετά τις πολλαπλές αναγνώσεις.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)09/10/2014
Χρονολογία έως12/11/2014
Σχολική μονάδα

3ο Γυμνάσιο Νίκαιας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Παραλογή. Του νεκρού αδελφού.