Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Είναι ο Πρωταγόρας λαϊκιστής; [21,84 MB]

Είναι ο Πρωταγόρας λαϊκιστής;

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Ιακωβίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο σενάριο αυτό, το αδίδακτο κείμενο (Πλάτωνας, «Θεαίτητος» 161 b-e) προσεγγίζεται μαθητοκεντρικά και με τρόπο που να αναδεικνύει πρωτίστως το νόημα του κειμένου, μέσα από τη σύνδεσή του με άλλα κείμενα γνωστά στους μαθητές και μέσα από την αναγωγή του στο παρόν. Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, δεν απομακρύνεται από τους βασικούς στόχους του μαθήματος της Θεματογραφίας, δηλαδή την άσκηση στη μεταφραστική δεξιότητα, τη γραμματική και το συντακτικό, στόχους τους οποίους υπηρετεί με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ. Οι μαθητές, ξεφεύγοντας από την ανιαρή μετωπική διδασκαλία, εμπλέκονται ενεργητικά σε συγχρονικές και διαχρονικές, όψεις αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας. Διευρύνεται το πεδίο των γνώσεών τους, τις οποίες συνδέουν με εκείνες από το διδαγμένο κείμενο του εγχειριδίου «Φιλοσοφικός Λόγος». Παράλληλα, οι μαθητές συνεργάζονται στην επίλυση προβλημάτων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για την ουσιαστικότερη πρόσληψη του αρχαίου κειμένου. Συγγράφοντας κείμενα δοκιμιακής μορφής και αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, προβαίνουν στη γόνιμη σύζευξη της νέας ελληνικής γλώσσας με την αρχαία, αλλά και το αντίστροφο.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Γ Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο)
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Ρηματικά επίθετα σε -τός και -τέος
↘ Ευθύς – πλάγιος λόγος
→ Σύνθεση
→ Πολυσημία
→ Ετυμολογία
→ Πορεία λέξεων στο χρόνο
→ Γραφή
↘ Ορθογραφία
→ Κειμενικά είδη
→ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
→ Συγγραφέας
↘ Πλάτων
→ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παράγραφος
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)13/12/2012
Χρονολογία έως20/12/2012
Σχολική μονάδα

Ιδιωτικό Λύκειο Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές