Κατεβάστε το σενάριο

Είναι ο Πρωταγόρας λαϊκιστής;

  • Δημιουργός: Στάθης Παπακωνσταντίνου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Στο σενάριο αυτό, το αδίδακτο κείμενο (Πλάτωνας, «Θεαίτητος» 161 b-e) προσεγγίζεται μαθητοκεντρικά και με τρόπο που να αναδεικνύει πρωτίστως το νόημά του, μέσω της σύνδεσής του με άλλα κείμενα γνωστά στους μαθητές και της αναγωγής του στο παρόν. Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, δεν απομακρύνεται από τους βασικούς στόχους του μαθήματος της Θεματογραφίας, δηλαδή την άσκηση στη μεταφραστική δεξιότητα, τη γραμματική και το συντακτικό, στόχους τους οποίους υπηρετεί με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ. Οι μαθητές, ξεφεύγοντας από την ανιαρή μετωπική διδασκαλία, εμπλέκονται ενεργητικά σε συγχρονικές και διαχρονικές όψεις αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας. Διευρύνεται το πεδίο των γνώσεών τους, τις οποίες συνδέουν με εκείνες που απέκτησαν από το διδαγμένο κείμενο του εγχειριδίου «Φιλοσοφικός Λόγος». Παράλληλα, οι μαθητές συνεργάζονται στην επίλυση προβλημάτων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για την ουσιαστικότερη πρόσληψη του αρχαίου κειμένου. Συγγράφοντας κείμενα δοκιμιακής μορφής και αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, προβαίνουν στη γόνιμη σύζευξη της νέας ελληνικής γλώσσας με την αρχαία, αλλά και το αντίστροφο.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο)
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Ρηματικά επίθετα σε -τός και -τέος
↘ Ευθύς – πλάγιος λόγος
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Συγγραφέας
↘ Πλάτων
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται το ελάχιστο 6 διδακτικές ώρες.

Χρονολογία (από)08/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές