Κατεβάστε το σενάριο

Ανιχνεύοντας τον αφηγητή στην πεζογραφία από το 1880 έως το 1930

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το θέμα του σεναρίου είναι η απόκτηση από τους μαθητές της δεξιότητας να ανιχνεύουν τον αφηγητή και τον ρόλο του σε πεζά κείμενα που κινούνται στον χώρο της ηθογραφίας. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό σενάριο, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί κατά τις πρώτες συναντήσεις της σχολικής χρονιάς με τους μαθητές. Αφετηρία και σημείο αναφοράς για την εφαρμογή αυτού του σεναρίου θα αποτελέσουν, από τη μια, κάποια θεωρητικά κείμενα, όπως αυτά των σχολικών εγχειριδίων της Έκφρασης-Έκθεσης της Α΄ Λυκείου, των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου και του βιβλίου του καθηγητή των ΚΝΛ της Α΄ Λυκείου και από την άλλη, κάποια αποσπάσματα πεζών κειμένων από το σχολικό βιβλίο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές θα ασκηθούν στην ανίχνευση του αφηγητή σε μια σειρά αποσπασμάτων κειμένων και τέλος θα κληθούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι έναν τύπο αφηγητή στο πλαίσιο των εργασιών τους.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Διήγημα
↘ Ρεύματα-σχολές
↘ Νατουραλισμός-ηθογραφία
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Γενιά του 1880
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)7/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

Βιζυηνός, Γεώργιος. Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου.
Θεοτόκης, Κωνσταντίνος. Κατάδικος.
Καρκαβίτσας, Ανδρέας. Ναυάγια.
Ξενόπουλος, Γρηγόριος. Στέλλα Βιολάντη.
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Η Φόνισσα.
Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος. Το σπίτι του δασκάλου.