Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

 • Αρχείο 1 [1,07 MB]

Ανιχνεύοντας τον αφηγητή στην πεζογραφία από το 1880 έως το 1930

 • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2013-2014 στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου.

Επειδή πρόκειται για εισαγωγικό σενάριο και το θέμα του (η ανίχνευση του αφηγητή) είναι εκ των διδακτικών αντικειμένων τόσο της Α΄ όσο και της Β΄ Λυκείου και θεωρείται ότι βοηθά τους μαθητές στην προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων εν γένει, η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Σημείο αναφοράς της εφαρμογής αποτέλεσαν, αφενός, κάποια θεωρητικά κείμενα (σχολικό εγχειρίδιο Έκφρασης-Έκθεσης της Α΄ Λυκείου, των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου και βιβλίο του καθηγητή των ΚΝΛ της Α΄ Λυκείου) και από την άλλη, κάποια αποσπάσματα πεζών κειμένων από το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου.

Κατά την εφαρμογή του επιδιώχθηκε οι μαθητές να αποκτήσουν τόσο κάποιες θεωρητικές γνώσεις όσο και τη δεξιότητα να ανιχνεύουν τον αφηγητή και τον ρόλο του σε πεζά κείμενα που κινούνται στον χώρο της ηθογραφίας. Ακόμη, εκτός της άσκησής τους στην ανίχνευση του αφηγητή σε μια σειρά αποσπασμάτων κειμένων, επιδιώχθηκε να δημιουργήσουν/αλλάξουν οι ίδιοι τον αφηγητή ενός κειμένου ώστε να φανεί και ο βαθμός κατάκτησης της νέας γνώσης από αυτούς.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Γενιά του 1880
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/10/2013
Χρονολογία έως24/10/2013
Σχολική μονάδα

2ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

 • Βιζυηνός, Γεώργιος. Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου.
 • Θεοτόκης, Κωνσταντίνος. Κατάδικος.
 • Καρκαβίτσας, Ανδρέας. Ναυάγια.
 • Ξενόπουλος, Γρηγόριος. Στέλλα Βιολάντη.
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Η Φόνισσα.
 • Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος. Το σπίτι του δασκάλου.