Κατεβάστε το σενάριο

Η μικρή αγγελία ως κειμενικό είδος και η περιγραφή ως μέρος της μικρής αγγελίας

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Γκούφας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε ομαδική διαδικασία διερεύνησης του κειμενικού τύπου της περιγραφής και του κειμενικού είδους της μικρής αγγελίας. Η θεωρία του βιβλίου δε δόθηκε στους μαθητές και δεν κατηύθυνε την αναζήτησή τους, αντίθετα ζητήθηκαν από αυτούς συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της περιγραφής, όπως αυτή πραγματώνεται στο κειμενικό είδος της αγγελίας που συναντάται σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά μέσα. Σύμφωνα με το αρχικό σενάριο (Κουτσογιάννης 2012) υπηρετήθηκε σε κάποιο βαθμό ο κριτικός γραμματισμός, καθώς εστίασαν (τα παιδιά) στους φανερούς και λιγότερο φανερούς τρόπους με τους οποίους προσελκύεται ο δέκτης-αγοραστής, στη σχέση ανάμεσα στις κειμενικές επιλογές και το σκοπό της αγγελίας και κυρίως στις διαφοροποιήσεις του κειμενικού τύπου στις διαδικτυακές, πολυτροπικές αγγελίες και στον τρόπο που συλλειτουργούν οι διαφορετικοί φορείς νοήματος (κείμενο & εικόνα). Μετά από κάθε φάση διερεύνησης δημιουργούσαν μία παρουσίαση σε Λογισμικό Παρουσίασης με την οποία υποστήριζαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους στην ολομέλεια. Η τελική τους δραστηριότητα αφορούσε τη σύνταξη μίας αγγελίας κατάλληλα διαμορφωμένης, προκειμένου να δημοσιευθεί σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Η περιγραφή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Συντομογραφίες
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)14/03/2013
Χρονολογία έως23/04/2013
Σχολική μονάδα

Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση