Κατεβάστε το σενάριο

Η μικρή αγγελία ως κειμενικό είδος και η περιγραφή ως μέρος της μικρής αγγελίας

  • Δημιουργός: Δημήτρης Κουτσογιάννης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Οι μαθητές εμπλέκονται σε ομαδική διαδικασία διερεύνησης του κειμενικού τύπου της περιγραφής και του κειμενικού είδους της μικρής αγγελίας. Η θεωρία του βιβλίου δεν δίνεται στους μαθητές και δεν κατευθύνει την αναζήτησή τους, αντίθετα ζητούνται από αυτούς συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της περιγραφής, όπως αυτή πραγματώνεται στο κειμενικό είδος της αγγελίας που συναντάται σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά μέσα. Υπηρετείται σε κάποιο βαθμό ο κριτικός γραμματισμός, καθώς τα παιδιά εστιάζουν στους φανερούς και λιγότερο φανερούς τρόπους με τους οποίους προσελκύεται ο δέκτης - αγοραστής, στη σχέση ανάμεσα στις κειμενικές επιλογές και τον σκοπό της αγγελίας και κυρίως στις διαφοροποιήσεις του κειμενικού τύπου στις διαδικτυακές, πολυτροπικές αγγελίες και στον τρόπο που συλλειτουργούν οι διαφορετικοί φορείς νοήματος (κείμενο και εικόνα). Μετά από κάθε φάση διερεύνησης δημιουργούν μία παρουσίαση σε λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint) με την οποία υποστηρίζουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους στην ολομέλεια. Η τελική τους δραστηριότητα αφορά τη σύνταξη μίας αγγελίας κατάλληλα διαμορφωμένης, προκειμένου να δημοσιευθεί σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Η περιγραφή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση