Κατεβάστε το σενάριο

Ο Ηρόδοτος, τα μνημεία της Αιγύπτου και η Ιστορία

  • Δημιουργός: Κοσμάς Τουλούμης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Η περιγραφή των αιγυπτιακών μνημείων από τον Ηρόδοτο στον «Αιγύπτιο λόγο» του αξιοποιείται για να προσεγγίσουν οι μαθητές την ιστορική σκέψη του, αλλά και να αναστοχαστούν σε σχέση με τη δική τους σκέψη. Οι μαθητές/μαθήτριες, δουλεύοντας σε αντίστοιχες ομάδες, συγκεντρώνουν κατά την πρώτη φάση του σεναρίου πληροφορίες μέσω διαδικτυακών εξερευνήσεων για όλα τα θέματα που θίγονται από τον Ηρόδοτο στη συγκεκριμένη ενότητα, όπως οι φαραώ, οι Αιγύπτιοι, η γεωγραφία της Αιγύπτου, στοιχεία πολιτισμού (ταφικά μνημεία, πυραμίδες και γραφή) και τα συγκρίσιμα ελληνικά μνημεία, και τις παρουσιάζουν με λογισμικό παρουσίασης της επιλογής τους στους συμμαθητές τους. Στη δεύτερη φάση, οι ομάδες αναδιατάσσονται σε νέες οι οποίες περιλαμβάνουν ένα μέλος από τις προηγούμενες. Σκοπός της φάσης αυτής η απάντηση σε ένα ερώτημα που τίθεται εξαρχής στο ιστολόγιο του μαθήματος και γνωστοποιείται στους μαθητές: Γιατί ταξιδεύει ο Ηρόδοτος; Ποια στοιχεία του Ηρόδοτου ως ιστορικού αποκαλύπτονται μέσα από την ενότητα των Αιγυπτιακών μνημείων; Οι ομάδες έχουν κοινό έργο: να διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά της ιστορικής συγγραφής του Ηρόδοτου, συγκρίνοντας τις απόψεις του και τη μεθοδολογία του με τη δική τους έρευνα στις προηγούμενες ομάδες τους, και να αξιολογήσουν το έργο τους με βάση την ηροδότεια ιστορική μεθοδολογία.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Α Γυμνασίου
↘ Ηροδότου Ιστορία
↘ Βιβλίο δεύτερο – Ενότητα 6
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ηρόδοτος
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση