Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,67 MB]

Ο Ηρόδοτος και τα μνημεία της Αιγύπτου

  • Δημιουργός: Ελένη Λαμπάκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η περιγραφή την αιγυπτιακών μνημείων από τον Ηρόδοτο στον «Αιγύπτιο λόγο» του, αξιοποιείται για να προσεγγίσουν οι μαθητές την ιστορική σκέψη του, αλλά και να αναστοχαστούν σε σχέση με τη δική τους σκέψη. Σκοπός των δραστηριοτήτων του σεναρίου είναι η απάντηση στο ερώτημα «Γιατί ταξιδεύει ο Ηρόδοτος; Ποια στοιχεία του Ηρόδοτου ως ιστορικού αποκαλύπτονται μέσα από την ενότητα των Αιγυπτιακών μνημείων;». Οι μαθητές διερευνούν τα χαρακτηριστικά της ιστορικής συγγραφής του Ηροδότου εντοπίζοντας τις μεθοδολογικές αρχές του και τον τρόπο παρουσίασης του υλικού των ερευνών του. Στη συνέχεια, δουλεύοντας σε αντίστοιχες ομάδες συγκεντρώνουν πληροφορίες μέσω διαδικτυακών εξερευνήσεων για θέματα που θίγονται από τον Ηρόδοτο στη συγκεκριμένη ενότητα, όπως η γεωγραφία της Αιγύπτου, τα αρχιτεκτονικά μνημεία και η γραφή και τα συγκρίσιμα ελληνικά μνημεία και τις παρουσιάζουν με λογισμικό παρουσίασης της επιλογής τους στους συμμαθητές τους. Στη συνέχεια, συγκρίνουν τα συμπεράσματα των εργασιών τους με τις πληροφορίες του Ηροδότου και επιπλέον αξιολογούν το έργο τους με βάση την ηροδότεια ιστορική μεθοδολογία.

Διδακτική Ενότητα→ Α Γυμνασίου
↘ Ηροδότου Ιστορία
↘ Βιβλίο δεύτερο – Ενότητα 4
↘ Βιβλίο δεύτερο – Ενότητα 5
↘ Βιβλίο δεύτερο – Ενότητα 6
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Θρησκείες
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ηρόδοτος
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)20/3/2015
Χρονολογία έως8/5/2015
Σχολική μονάδα

Γυμνάσιο Τήνου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού