Κατεβάστε το σενάριο

Μέγας Αλέξανδρος και Βουκεφάλας

  • Δημιουργός: Δέσποινα Ευαγγέλογλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Η διδακτική πρόταση αφορά στη διδασκαλία του Α' μέρους της 11ης ενότητας του σχολικού βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου με τίτλο «Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα», που αναφέρεται σε ένα περιστατικό από τη ζωή του Μ. Αλεξάνδρου. Οι μαθητές καλούνται να εμβαθύνουν στη μελέτη του κειμένου μέσα από τον συσχετισμό του με παράλληλα ιστοριογραφικά κείμενα, εικονικές αναπαραστάσεις και χάρτες. Στη συνέχεια αξιοποιούν το υλικό που έχουν συλλέξει από το διαδίκτυο, για να συντάξουν μια ιστορική αφήγηση για τη σχέση του Μ. Αλεξάνδρου με το άλογό του, τον Βουκεφάλα, όπου η ερμηνεία τους θα τεκμηριώνεται ιστορικά και θα είναι απαλλαγμένη από μυθοπλαστικά στοιχεία.

Διδακτική Ενότητα→ Α Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 11. Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστορικά
→ Αρριανός
→ Αλεξανδρινή - ελληνιστική εποχή
→ Ελληνορωμαϊκή εποχή
→ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Δεκέμβριος 2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση