Κατεβάστε το σενάριο

Ένας Μάγκας, ένα έξυπνο πρόβατο και μία μέθοδος διδασκαλίας

  • Δημιουργός: Σταυρούλα Τεντόμα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το σενάριο, το οποίο είναι εισαγωγικό, επιδιώκει αρχικά αξιοποιώντας μία τηλεοπτική σειρά καρτούν να προκαλέσει την ενεργητική εμπλοκή των παιδιών στη μελέτη του χαρακτήρα ενός αφηγηματικού ήρωα μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.

Επιχειρείται στη συνέχεια να φτάσουν τα παιδιά στη γνώση μέσα από μία συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων στην ολομέλεια, όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εμψυχωτής/συντονιστής. Στο τελευταίο μέρος του σεναρίου επιζητείται να εφαρμόσουν οι μαθητές τις γνώσεις που απέκτησαν από τη μελέτη των χαρακτήρων του τηλεοπτικού κειμένου σε ένα λογοτεχνικό κείμενο.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)8/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Δέλτα, Πηνελόπη. Μάγκας