Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Ένας Μάγκας, ένα έξυπνο πρόβατο και μία μέθοδος διδασκαλίας [905,2 KB]

Ένας Μάγκας, ένα έξυπνο πρόβατο και μία μέθοδος διδασκαλίας

  • Δημιουργός: Σταυρούλα Τεντόμα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο εισαγωγικό σενάριο επιδίωξε να προκαλέσει την ενεργητική εμπλοκή των παιδιών στη μελέτη του χαρακτήρα ενός αφηγηματικού ήρωα μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή κινούμενη στο πνεύμα του συνταγμένου σεναρίου επιχείρησε να θέσει τις βάσεις ώστε να μπορούν τα παιδιά να φτάσουν στη γνώση μέσα από μία συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων στην ολομέλεια, ενώ η εκπαιδευτικός λειτούργησε ως εμψυχώτρια/συντονίστρια. Αξιοποιήθηκε αρχικά ένα τηλεοπτικό κείμενο και στη συνέχεια ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα Μάγκας της Πηνελόπης Δέλτα.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)21/10/2014
Χρονολογία έως13/11/2014
Σχολική μονάδα

3ο Γυμνάσιο Νίκαιας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Δέλτα, Πηνελόπη. Mάγκας.