Κατεβάστε το σενάριο

Σαν νικητές

  • Δημιουργός: Μαγδαληνή Πρεβεζάνου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο στηρίζεται στη φράση-σχόλιο του Θουκυδίδη «ως κρατούντες» και με μότο αυτό οι ομάδες διακρίνονται ως νικητές και ηττημένοι. Αποδεικνύεται ότι οι ταυτότητες είναι ρευστές και υπάρχουν ανατροπές που οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες και σε ηθικά γνωρίσματα των προσώπων. Έτσι, οι νικητές δεν φέρονται πάντα ως νικητές, όταν ο αντίπαλος είναι αρκετά επικίνδυνος και τα πρόσωπα είναι φοβισμένα και ανασφαλή. Από την άλλη, οι ηττημένοι δεν είναι εν τέλει οι χαμένοι, καθώς το πείσμα και το θάρρος ενδέχεται να τους κάνει πιο δυνατούς και συνετούς. Οι μαθητές μέσα σε ομάδες διερευνούν, σχολιάζουν και ερμηνεύουν σε επίπεδο μορφής ή και περιεχομένου θέματα νίκης και ήττας σε περίοδο πολέμου, επίδειξης θάρρους και δειλίας αλλά και τρόπων αναγγελίας και μετάδοσης ειδήσεων.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Θουκυδίδης, Ιστορίαι – Βιβλίο 3. Κεφάλαια 79-80
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Παράγραφος
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
→ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
→ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
→ Δημιουργική γραφή (creative writing)
→ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
→ Προφορικό κείμενο
→ Συνεργατικό κείμενο
→ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Ιούλιος 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Φορητοί υπολογιστές