Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [40,23 MB]

Σαν νικητές

  • Δημιουργός: Βασιλική Ριζοθανάση

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο στηρίζεται στην φράση-σχόλιο του Θουκυδίδη «ὡς κρατοῦντες» και με μότο αυτό οι ομάδες διακρίνονται με βάση τους ρόλους σε νικητές και ηττημένους, και τα ψυχολογικά δεδομένα: θάρρος ή δειλία που συνδέονται με τους παραπάνω ρόλους. Αποδεικνύεται ότι οι ταυτότητες είναι ρευστές και υπάρχουν ανατροπές που οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες και σε ηθικά γνωρίσματα των προσώπων. Έτσι, οι νικητές δεν φέρονται πάντα ως νικητές, όταν ο αντίπαλος είναι αρκετά επικίνδυνος και τα πρόσωπα είναι φοβισμένα και ανασφαλή. Από την άλλη, οι ηττημένοι δεν είναι εν τέλει οι χαμένοι, καθώς το πείσμα, το θάρρος και η εμπειρία από λάθη ενδέχεται να τους κάνουν πιο δυνατούς και συνετούς. Οι μαθητές μέσα σε ομάδες διερευνούν, σχολιάζουν και ερμηνεύουν σε επίπεδο μορφής ή και περιεχομένου θέματα νίκης και ήττας σε περίοδο πολέμου, επίδειξης θάρρους και δειλίας αλλά και τρόπων αναγγελίας και μετάδοσης ειδήσεων.

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου, οι μαθητές εργάστηκαν κατανεμημένοι σε έξι ομάδες (δύο των έξι ατόμων, τρεις των τεσσάρων ατόμων και μία των τριών ατόμων) και αξιοποίησαν, κατά το δυνατόν, τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές πηγές που προτείνει η συντάκτρια, προκειμένου να επεξεργαστούν τα Φύλλα Εργασίας. Οι ομάδες, μέσω διερευνητικών και ανακαλυπτικών δραστηριοτήτων, μελέτησαν, μετέφρασαν και κατανόησαν τα Κεφάλαια 79-80 των «Ιστοριών» και, εν συνεχεία, προχώρησαν στην υιοθέτηση των ρόλων και των ταυτοτήτων που προβλέπουν τα Φύλλα Εργασίας.

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Θουκυδίδης, Ιστορίαι – Βιβλίο 3. Κεφάλαια 79-80
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Γιορτές
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Απλή πρόταση
↘ Ρήμα
↘ Απαρέμφατο
↘ Μετοχή
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Θουκυδίδης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)30/03/2015
Χρονολογία έως03/04/2015
Σχολική μονάδα

2ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση