Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [8,04 MB]

Σαν νικητές

  • Δημιουργός: Ειρήνη Βογιατζή

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο στηρίζεται στη φράση-σχόλιο του Θουκυδίδη «ὡς κρατοῦντες» και με μότο αυτό οι ομάδες διακρίνονται ως νικητές και ηττημένοι. Αποδεικνύεται ότι οι ταυτότητες είναι ρευστές και υπάρχουν ανατροπές που οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες και σε ηθικά γνωρίσματα των προσώπων. Έτσι, οι νικητές δεν φέρονται πάντα ως νικητές, όταν ο αντίπαλος είναι αρκετά επικίνδυνος και τα πρόσωπα είναι φοβισμένα και ανασφαλή. Από την άλλη, οι ηττημένοι δεν είναι εν τέλει οι χαμένοι, καθώς το πείσμα και το θάρρος ενδέχεται να τους κάνει πιο δυνατούς και συνετούς.
Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων επεξεργάστηκαν τα Φύλλα Εργασίας που προτείνει το σενάριο και αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα προέβησαν σε διερευνητικές δραστηριότητες για να μελετήσουν τα κεφ. 79-80 των «Ιστοριών» του Θουκυδίδη, να κατανοήσουν ζητήματα μορφής και περιεχομένου, να γνωρίσουν πρακτικές της εποχής (τρόποι αναγγελίας και μετάδοσης ειδήσεων), να ερμηνεύσουν και να σχολιάσουν συμπεριφορές (θάρρος - δειλία) μέσα από την υιοθέτηση ρόλων και την ενσυναίσθηση.

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Θουκυδίδης, Ιστορίαι – Βιβλίο 3. Κεφάλαια 79-80
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Θουκυδίδης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2015/4/24
Χρονολογία έως2015/04/30
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης-Ρέθυμνο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων