Κατεβάστε το σενάριο

Η παρέα της Α΄ τάξης

  • Δημιουργός: Ευαγγελία Τύμπα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο αφορά στη γνωριμία των παιδιών της τάξης και στην εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον και το σχολικό βιβλίο. Αξιοποιεί και επεκτείνει τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, σχετικές με τη γραφή του ονόματός τους, με στόχο την καλλιέργεια συμβατικού και ψηφιακού γραμματισμού. Οι δραστηριότητες είναι εισαγωγικές, κατάλληλες για το επίπεδο των παιδιών, καλλιεργούν τον γραπτό λόγο και βοηθούν με ευχάριστο τρόπο στην εξοικείωση με τον υπολογιστή. Μπορούν να συνδυαστούν με τις εισαγωγικές σελίδες του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας με θέμα: «Γνωριμία με τους ήρωες», καθώς και με την πρώτη ενότητα του βιβλίου της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Τόνοι
↘ Σημεία στίξης
↘ Συλλαβισμός
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
↘ Αισθητική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)8/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές