Κατεβάστε το σενάριο

Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την

  • Δημιουργός: Λάμπρος Πόλκας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές συνεργάζονται στο περιβάλλον των εγγράφων Google και δημιουργούν ανά ομάδες (με βάση προδιαμορφωμένο κατά κανόνα κειμενικό και εικονιστικό υλικό από τον εκπαιδευτικό) ψηφιακά, εικονογραφημένα μικροκείμενα. Τα συνεργατικά μικροκείμενα που δημιουργούν οι μαθητές εικονογραφούνται με την αξιοποίηση ψηφιακών συλλογών με εικόνες και εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, στο πώς το διπλό θέμα, της έντιμης ταφής του Ετεοκλή και της ατίμωσης του νεκρού Πολυνείκη, κυκλοφορεί σε προγενέστερα και μεταγενέστερα της «Αντιγόνης» “κείμενα” της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Οι καταβολές του διπλού θέματος (στο έπος και εν μέρει στην αρχαϊκή λυρική ποίηση), οι προβολές του (στην αττική πεζογραφία και την τραγωδία) καθώς και η πρόσληψή του (σε ενδεικτικές νεοελληνικές μεταφράσεις) συγκρίνονται, άμεσα ή έμμεσα, με σχετικά χωρία της σοφόκλειας «Αντιγόνης» που αναφέρονται στην τιμή και την ατίμωση του Ετεοκλή και του Πολυνείκη αντίστοιχα. Στην εισαγωγή συγκρίσεις και διασταυρώσεις του θέματος της τιμής και ατίμωσης των νεκρών γίνονται με τη σύγχρονη βίαιη και πολεμική πραγματικότητα. Οι συνεργατικές εργασίες των μαθητών αναρτώνται στο ιστολόγιο του μαθήματος.

Διδακτική Ενότητα→ Β Λυκείου
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη - Γενικής Παιδείας
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 1-38 από το πρωτότυπο
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 39-76 από το πρωτότυπο
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 77-99 από το πρωτότυπο
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 100 – 279 από μετάφραση
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 441-581 από το πρωτότυπο
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 988-1353 περιληπτικά
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Επική ποίηση
↘ Λυρική ποίηση
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Όμηρος
↘ Ευριπίδης
↘ Ηρόδοτος
↘ Ξενοφών
↘ Θουκυδίδης
↘ Σοφοκλής
↘ Λυσίας
↘ Δημοσθένης
↘ Ισοκράτης
↘ Πλάτων
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αρχαϊκή εποχή
↘ Κλασική εποχή
↘ Αλεξανδρινή - ελληνιστική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Μύθος
↘ Δραματικότητα
↘ Διακειμενικότητα
↘ Τραγική ειρωνεία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Απρίλιος 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού