Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Τσαντσάνογλου - τεκμήρια

Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την Αντιγόνη του Σοφοκλή

  • Δημιουργός: Όλγα Τσαντσάνογλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές συνεργάζονται στο περιβάλλον των εγγράφων google και δημιουργούν ανά ομάδες (με βάση προδιαμορφωμένο κατά κανόνα κειμενικό και εικονιστικό υλικό από τον εκπαιδευτικό) ψηφιακά, εικονογραφημένα μικροκείμενα. Τα συνεργατικά μικροκείμενα που δημιουργούν οι μαθητές εικονογραφούνται με την αξιοποίηση ψηφιακών συλλογών με εικόνες και εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, στο πώς το διπλό θέμα, της έντιμης ταφής του Ετεοκλή και της ατίμωσης του νεκρού Πολυνείκη, κυκλοφορεί σε προγενέστερα και μεταγενέστερα της Αντιγόνης “κείμενα” της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Οι καταβολές του διπλού θέματος (στο έπος και εν μέρει στην αρχαϊκή λυρική ποίηση), οι προβολές του (στην αττική πεζογραφία και την τραγωδία) καθώς και η πρόσληψή του (σε ενδεικτικές νεοελληνικές μεταφράσεις) συγκρίνονται, άμεσα ή έμμεσα, με σχετικά χωρία της σοφόκλειας Αντιγόνης που αναφέρονται στην τιμή και ατίμωση του Ετεοκλή και του Πολυνείκη. Στην εισαγωγή συγκρίσεις και διασταυρώσεις του θέματος της τιμής και ατίμωσης των νεκρών γίνονται με τη σύγχρονη βίαιη και πολεμική πραγματικότητα. Οι συνεργατικές εργασίες των μαθητών αναρτώνται στο ιστολόγιο του μαθήματος.

Διδακτική Ενότητα→ Β Λυκείου
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη - Γενικής Παιδείας
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 100 – 279 από μετάφραση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επική ποίηση
↘ Λυρική ποίηση
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Όμηρος
↘ Σοφοκλής
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αρχαϊκή εποχή
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Μύθος
↘ Δραματικότητα
↘ Διακειμενικότητα
↘ Τραγική ειρωνεία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/05/2014
Χρονολογία έως20/05/2014
Σχολική μονάδα

Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Αριστοτέλειο" Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση