Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την Αντιγόνη του Σοφοκλή [14,7 KB]

Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την Αντιγόνη του Σοφοκλή

  • Δημιουργός: Λάμπρος Πόλκας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Στο εφαρμοσμένο αυτό σενάριο οι μαθητές συνεργάστηκαν στο περιβάλλον των εγγράφων Google και δημιούργησαν ανά ομάδες (με βάση προδιαμορφωμένο κατά κανόνα κειμενικό και εικονιστικό υλικό από τον εκπαιδευτικό) ψηφιακά, εικονογραφημένα μικροκείμενα. Τα συνεργατικά μικροκείμενα εικονογραφήθηκαν με την αξιοποίηση ψηφιακών συλλογών με εικόνες και εστίασαν, κατά κύριο λόγο, στο πώς το διπλό θέμα, της έντιμης ταφής του Ετεοκλή και της ατίμωσης του νεκρού Πολυνείκη, κυκλοφορεί σε προγενέστερα και μεταγενέστερα της «Αντιγόνης» “κείμενα” της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Οι καταβολές του διπλού θέματος (στο έπος και εν μέρει στην αρχαϊκή λυρική ποίηση), οι προβολές του (στην αττική πεζογραφία και την τραγωδία) καθώς και η πρόσληψή του (σε ενδεικτικές νεοελληνικές μεταφράσεις) συγκρίθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, με σχετικά χωρία της σοφόκλειας «Αντιγόνης» που αναφέρονται στην τιμή και ατίμωση του Ετεοκλή και του Πολυνείκη. Στην εισαγωγή συγκρίσεις και διασταυρώσεις του θέματος της τιμής και ατίμωσης των νεκρών έγιναν με τη σύγχρονη βίαιη και πολεμική πραγματικότητα. Οι συνεργατικές εργασίες των μαθητών αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του μαθήματος.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Λυκείου
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη - Γενικής Παιδείας
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 100 – 279 από μετάφραση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2014/03/27
Χρονολογία έως2014/5/25
Σχολική μονάδα

1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, "Γεννάδειο"

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού