Κατεβάστε το σενάριο

Σχολική ζωή στον χώρο και τον χρόνο

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο επιδιώκει να αναδείξει, με αφορμή ένα ιδιαίτερα οικείο θέμα στους μαθητές, τη ζωή στο σχολείο και με ερεθίσματα από το βιβλίο της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού, την εξέλιξη του σχολείου στο χρόνο και το χώρο, την αναγκαιότητα των αλλαγών στην εκπαίδευση με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και τη γόνιμη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης, δια μέσου κριτικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων που βασίζονται στο συγκριτικό πλεονέκτημα εφαρμογών των ΤΠΕ.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 1.1: Πάλι μαζί!
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)25/09/2012
Χρονολογία έως28/09/2012
Σχολική μονάδα

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ