Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [109,19 MB]
  • Αρχείο 2 [14,8 MB]
  • Αρχείο 3 [22,26 MB]
  • Αρχείο 4 [26,24 MB]
  • Αρχείο 5 [98,32 MB]

Σχολική ζωή στον χώρο και στον χρόνο

  • Δημιουργός: Μαρία Δρακάκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο επιδιώκει να αναδείξει την καθοριστική σημασία της ποιότητας της σχολικής ζωής για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών κάθε ηλικίας. Με αφετηρίες από το σχολικό εγχειρίδιο και επιλεγμένα ψηφιακά περιβάλλοντα επιχειρεί να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές:
• να εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες στα σχολεία του κόσμου σήμερα,
• να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα των αλλαγών στην εκπαίδευση με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και τη γόνιμη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης,
δια μέσου κριτικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων που βασίζονται στο συγκριτικό πλεονέκτημα εφαρμογών των ΤΠΕ.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 1.1: Πάλι μαζί!
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Πληροφορική
↘ Τεχνολογία Επικοινωνιών
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση