Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [19,69 MB]

Σχολική ζωή στον χώρο και στον χρόνο

  • Δημιουργός: Αθανασία Νταή

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το αρχικό σενάριο της Μαρίας Δρακάκη επιδιώκει να αναδείξει την καθοριστική σημασία της ποιότητας της σχολικής ζωής για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών κάθε ηλικίας. Με αφετηρίες από το σχολικό εγχειρίδιο και επιλεγμένα ψηφιακά περιβάλλοντα, επιχειρεί να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές:
• να εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες στα σχολεία του κόσμου σήμερα∙
• να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα των αλλαγών στην εκπαίδευση με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και τη γόνιμη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης δια μέσου κριτικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων που βασίζονται στον συγκριτικό πλεονέκτημα εφαρμογών των ΤΠΕ.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 1.1: Πάλι μαζί!
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Απλή πρόταση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Πληροφορική
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
Χώρος→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτήθηκαν 8 διδακτικές ώρες

Χρονολογία (από)18/09/2012
Χρονολογία έως02/10/2012
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές