Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

 • Αρχείο 1 [2,72 MB]

Το Ολοκαύτωμα στην ελληνική λογοτεχνία: το ανείπωτο και το ανήκουστο.

 • Δημιουργός: Παρασκευή Σαρμπάνη

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Ναι
 • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Πρόταση του σεναρίου είναι να μελετηθεί από τους μαθητές η αποτύπωση του Ολοκαυτώματος στη νεοεολληνική λογοτεχνία και να αξιοποιηθεί σχετικό υλικό για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Στην πρώτη φάση του σεναρίου επιχειρείται να «χτίσουν γέφυρες» οι μαθητές μεταξύ της δικής τους πραγματικότητας και της ιστορικής πραγματικότητας η οποία αποτυπώνεται μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα: με αφορμή μερικές φωτογραφίες ζητείται από τους μαθητές να ανασύρουν τυχόν γνώσεις που έχουν σχετικά με τον διωγμό των ελλήνων Εβραίων και το Ολοκαύτωμα. Κάνουμε τέλος μια μικρή αναδρομή στις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες του Μεσοπολέμου μέσα στις οποίες οικοδομήθηκε ο χιτλερικός λόγος περί Εβραίων. Στη δεύτερη φάση του σεναρίου οι μαθητές επεξεργάζονται τα κείμενα: δουλεύουν σε ομάδες βασισμένοι σε διαφορετικά κείμενα, με δραστηριότητες πάντως που αποβλέπουν σε κοινούς στόχους, επιχειρώντας να ψηλαφήσουν τη φρίκη, να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους οικοδομείται η εικόνα των Εβραίων και να περιγράψουν την εικόνα αυτή. Στην τρίτη φάση του σεναρίου επιχειρείται η σύνδεση με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου: τα παιδιά δημιουργούν υλικό για τη σχολική γιορτή, στην οποία έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν μια μικρή αφιερωματική ενότητα, αξιοποιώντας υλικό τόσο από λογοτεχνικά όσο και από ιστορικά κείμενα.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Απομνημόνευμα-χρονογράφημα-χρονικό-(αυτό)βιογραφία
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Μεταπολεμική πεζογραφία/ποίηση
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Σχολικές γιορτές
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)05/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

 • Βασιλικός, Β. Ο φίλος μου ο Ίνο.
 • Ζησιάδης, Λ. Θεσσαλονίκη, όσα θυμάμαι: μια διήγηση.
 • Ιωάννου, Γ. Εν ταις ημέραις εκείναις.
 • Κοκάντζης, Ν. Τζιοκόντα.
 • Κούνιο-Αμαρίλιο, Έρ. Πενήντα χρόνια μετά: Αναμνήσεις μιας Σαλονικιώτισσας Εβραίας.
 • Ναρ, Α. Επεισόδιο.
 • Ναρ, Α. Σαλονικάι, δηλαδή Σαλονικιός.
 • Περαχιά, Λ. Μαζάλ.
 • Στάρκης, Γ. Η έξοδος.
 • Τζιόβας, Φρ. Το πένθος.