Κατεβάστε το σενάριο

ἥκομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες

  • Δημιουργός: Βασίλειος Συμεωνίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο ακολουθεί την πορεία από τον κόσμο στο κείμενο και από το κείμενο στη λέξη. Στο τελευταίο φύλλο επιχειρείται μια συνολικότερη ενασχόληση με τους ρητορικούς λόγους. Κάποιες δραστηριότητες των φύλλων εργασίας χωρίζονται σε δύο ή περισσότερες ομάδες και κάποιες είναι κοινές, συνεπώς, οι ομάδες των μαθητών, εφόσον είναι περισσότερες, μπορεί να δουλέψουν τις ίδιες δραστηριότητες. Στο ζήτημα αυτό υπάρχει σχετική ευελιξία να διαμορφωθούν τα φύλλα εργασίας με τρόπο, ώστε να κλιμακωθεί η δυσκολία τους από ομάδα σε ομάδα, να διαιρεθούν οι δραστηριότητες, να συντομευτεί ο χρόνος εφαρμογής, να ανταποκριθούν στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που πιθανόν έχει μία τάξη.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο)
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §1
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §2
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Όνομα
↘ Ρήμα
↘ Απαρέμφατο
↘ Μετοχή
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Τόνοι
↘ Σημεία στίξης
↘ Συλλαβισμός
↘ Κειμενικά είδη
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Λυσίας
↘ Δημοσθένης
↘ Ισοκράτης
↘ Αριστοτέλης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Δραματικότητα
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές