Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Φιλία στο διαδίκτυο  [12,51 MB]

Φιλία στο διαδίκτυο

  • Δημιουργός: Θεοδώρα Τριαντοπούλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας δύο διαδοχικές αποστολές.
• Στην πρώτη αποστολή, διερευνούν σε ομάδες απόψεις και προβληματισμούς δημοσιογράφων, ειδικών και μη ειδικών, απλών πολιτών, προκειμένου να ενημερωθούν γενικότερα και ειδικότερα για τις νέες μορφές φιλίας που αναπτύσσονται μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Στη συνέχεια, τα ευρήματα των ομάδων παρουσιάζονται στην ολομέλεια σε οργανωμένα κείμενα (προφορικά και γραπτά).
• Στη δεύτερη αποστολή, οι μαθητές συνθέτουν συνεργατικά το δικό τους άρθρο με το ίδιο θέμα. Τα άρθρα διορθώνονται και αναρτώνται στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Γυμνασίου
↘ Φίλοι για πάντα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Ρήμα
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)19/3/13
Χρονολογία έως15/4/13
Σχολική μονάδα

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση